کیوسک

کیوسک

  • کیوسک های اطلاع رسانی
  • کیوسک های فروشگاهی
  • کیوسک های بانکی
  • کیوسک نوبت دهی
  • انواع استند های تبلیغاتی
  • نرم افزار با کلیه قابلیت های مورد در خواست

هدف از پیاده سازی کیوسک، کاهش نیروی انسانی ، کاهش اشتباهات احتمالی ، کنتر ل دقیق بر مستندات امور انجام شده و ارائه گزارشات الکترونیکی لحظه به لحظه از نحوه انجام امور می باشد. شرکت سپیتاک سیستم آریا در زمینه های برنامه نویسی، شبکه (اکتیو و پسیو)، الکترونیک، ساخت کیوسک های اطلاع رسانی و وب پی فون فعالیت می نماید. کلیه مواردی که نیاز به پیگیری آنلاین دارد با تعریف سطوح امنیتی و مدیریت انتقال اطلاعات از کیوسک ها، توسط این نرم افزار امکان پذیر می باشد. شکایات و دیتا هایی از نوع Voice، اطلاعاتی هستند که این نرم افزار بصورت آنلاین دریافت می نماید.