خم CNC

خم کردن ورق‌هاي فلزي يک عمليات کاملاً رايج و يک بخش ضروري در صنايع توليدي است. خمکاری ورق‌هاي فلزي عبارت است از شکل‌دهی غير کشسان يک قطعه بر روي يک محور به‌طوری‌که تغييراتي در هندسه آن قطعه ايجاد شود. در جريان عمليات خمکاری ورق، به‌مانند ساير فرايندهاي شکل‌دهی فلزات، تغييراتي در شکل يک قطعه ايجاد مي‌شود اما حجم آن قطعه بدون تغيير باقي مي‌ماند. در برخي موارد ممکن است خم‌کاری باعث ايجاد تغييرات کوچکي در ضخامت ورق شود؛ اما در اغلب عمليات خمکاری ورق، ضخامت ورق فلزي موردنظر، هيچ تغييري نخواهد کرد. خمش ورق، علاوه‌بر آنکه براي ايجاد شکل هندسي مناسب در قطعه استفاده مي‌شود، به‌منظور افزايش مقاومت و سختي يک ورق فلزي، تغيير گشتاور اينرسي يک قطعه و نيز براي تأمين زيبايي ظاهري و حذف لبه‌هاي تيز يک کار نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.