ساب رک

 

ساب رک


    اجزای ساب رک شامل دو عدد پلیت کناری، دو عدد پروفیل جلو، دو عدد پروفیل پشت، دو عدد نبشی نگهدارنده کناری و دو عدد دسته می باشد.

*  ساب رک دارای قابلیت نصب درب لولایی، کاور و فرانت پنل می باشد.

ویژگی
    دارای قابلیت نصب درب لولایی در جلو و یا پشت ساب رک می باشد.
    قابلیت نصب گاید کارت به صورت فشاری و یانصب به صورت پیچی را دارا می باشد.

*  گاید کارتهای(GUide Card) تولیدی به صورت فشاری و در دو اندازه متفاوت جهت بردهای 160 و یا 220 میلیمتر می باشد

* امکان تولید ساب رک جهت بردهای غیر از اندازه های فوق الذکر وجود دارد.
قابلیت تولید فرانت پنل در سایز های متفاوت به همراه نگهدارنده برد و نصب توسط ضامن فنری و یا سایزهای متفاوت به همراه نگهدارنده برد و نصب توسط ضامن فنری و یا توسط پیچ بر روی ساب رک را دارا می باشد.
قابلیت تولید در سایز های متفاوت بنا به خواست مشتری را دارا می باشد.
قابلیت به کار گیری جهت مدارات PLC، سوئیچ های PCM، مودم ها و دیگر مراکز الکترونیکی و مخابراتی را دارا می باشد.

رنگ
    کلیه قطعات ساب رک دارای پوشش آنودایز می باشند.

*  کلیه قطعات فوق الذکر پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک بنا به درخواست مشتری را نیز دارا می باشد.