کیوسک

امـروزه كيــوسك هـاي اطلاع رسانـي، اطلاعات مفيـد، کامل و گـوناگـوني را بـدون استـفاده از نيـروي انسانـي دراختيـار مـراجعين در يک محل قرار مي دهند. كيــوسك هـاي اطلاع رسانـي مي توانند در فرودگاهها، ايستـگاههـاي متـرو تـرمينالها، ادارات، بانکها و ساير مکانهاي عمومي نصب شوند و اطلاعاتي که مورد نياز مراجعين مي باشد را دراختيار آنها قرار دهند. كيــوسك اطلاع رسانـي نيازمنـد وجـود يک سيستـم مقاوم سخت افزاري و نـرم افـزاري با قابليتـهاي فــراوان و در عيـن حال امـن مي باشد.

راه کارها و سیستم های مبتنی بر کیوسک اطلاع رسانی و نمایشگرهای لمسی به لحاظ تاثیر قابل توجه در افزایش راندمان و ارائه خدمات برتر، به سرعت در حال رشد و گسترش است و مراکز بیشتری خود را به این ابزارها مجهز می کنند.

این شرکت با بهره گیری از تیم طراحی قوی قادر به طراحی و تولید انواع کیوسک متناسب با نیاز مشتریان می باشد.

.