کیس رکمونت

کیس رکمونت

 

این نوع کیس ها رکمونت  از نوع کامپیوتر یا سرور هایی است که در داخل رک قرار می گیرد ولی دقیقا عملکرد آنها مانند سایر سرور ها یا کامپیوتر ها است معمولا به دلیل محدودیت فضا در دیتا سنتر ها از این نوع کیس ها استفاده می شود