کابینت Outdoor

تجهیزات الکترونیک می بایست در برابر عوامل خارجی همچون گرد و غبار، رطوبت و درجه حرارت محیطی بالا محافظت شوند، استفاده از کابینت های Outdoor راه حل مناسبی برای تحقق این امر می باشد.
در این کابینت ها فضای امنی برای نصب تجهیزات مخابراتی وجود دارد. امروزه بدلیل ساخت وساز ساختمانهای بزرگ در شهرها و همچنین توسعه بافت شهری ما ملزم به ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی بصورت متمرکز در نزدیکی ساختمانهای بزرگ و مراکز تجاری می باشیم از اینرو بکارگیری کابینت های Outdoor برای اینمنظور بهترین گزینه است.
زیرا در داخل این کابینت ها فضایکافی برای نصب شلفهای تجهیزات مختلف و کارتهای مربوطه و همچنین تجهیزات جانبی همچون ترمینالهای MDF و باطریها و شارژر و یکسوکننده بصورت مجزا و اختصاصی در نظر گرفته شده است.

این شرکت با بهره گیری از تیم طراحی قوی قادر به طراحی و تولید انواع کابینت ها متناسب با نیاز مشتریان می باشد.