پانچ CNC

خدمات CNC پانچ :
واژه CNC ، مخفف کلمه Computer Numerical Control است که در گویش پارسی معنای دستگاه های کنترل عددی را به خود می گیرد، یعنی دستگاه هایی که بوسیله کد کنترل می شوند و قابلیت فرمان پذیری از دستورات ریاضی را دارند. حاصل این سیستم کنترل عددی دقت بالای برش می باشد، به طوری که اعمال شیار هایی با فواصل میکرونی نیز امکان پذیر خواهد بود.
همچنین به دلیل عدم دخالت هرگونه عامل خارجی بر روی شیت های فلزی (مثل جا به جایی ورق توسط اپراتور و … ) کیفیت ورق حاصله بسیار بالا خواهد بود و هیچ گونه انحنا روی شیت های CNC شده و یا پانچ متال ها ، متوجه دستگاه CNC نخواهد بود.

عملکرد دستگاه پانچ :

پانچ ورق فلزی بوسیله دستگاه CNC پانچ ، یک فرایند ساخت است که توسط پرس رام پانچ بر روی ورق انجام می شود. برای برش ابتدا طرح را توسط نرم افزار های AutoCad یا CAM طراحی کرده و سپس به دستگاه خواهیم داد. جهت اعمال پانج بر روی فلزات ، ساپورت ها یا بازو های دستگاه، شیت های فلزی را در جهت محور x و y حرکت می دهند تا جایی که محل مورد نظر جهت کات، زیر رام پانچ قرار گیرد و با اعمال فشار، توسط قالب های برش ، شیت پانچ شود. اشکالی که می توان توسط این دستگاه پانچ کرد میتوانند به سادگی اشکال هندسی نظیر دایره ، مربع ، لوزی و … باشند.
دستگاه پانچ متال ، قادر به بوجود آوردن اشکالی با پیچیدگی بالاتر نسبت به صور هندسی خواهد بود و این کار را توسط پانچ های پی در پی انجام خواهد داد.

با استفاده از خدمات CNC پانچ می توان هر طرح دلخواهی را بر روی ورق پانچ نمود، سطح برش خورده به دلیل نوع اعمال برش(پانچ با زاویه مستقیم)، نیاز کمتری به پرداخت سطح دارد. لازم به ذکر است دقت برش به دلیل کنترل عددی دستگاه بسیار زیاد خواهد بود و این دستگاه می تواند هر جنس فلز با هر ضخامتی را به خوبی پانچ کرده و محدودیتی در این زمینه نخواهد داشت.

 

انجام کلیه خدمات پانچ توسط شرکت ماهان سیستم پذیرفته می شود.