سفارشات خاص

تولید انواع جعبه و قطعات فلزی برای صنایع مختلف از قبیل:

  • پزشکی
  • نظامی
  • آسانسور
  • ساختمانی
  • خودرو
  • مخابرات
  • گردشگری
  • برق