MahanLogoBlack

خدمات خم سی.ان.سی

خم کردن ورق بوسیله دستگاه های سی.ان.سی، فرایند فرم دهی به ورق است که توسط ابزار خم ( تیغه و ماتریس ) صورت میگیرد. در این فرایند پس از ارسال پارامترها به دستگاه، خود دستگاه میزان فشار لازم را محاسبه کرده و با تحت فشار قرار دادن ورق که بین تیغه و ماتریس قرار دارد، خم مورد نظر را ایجاد میکند. با توجه با مزایای فناوری سی.ان.سی امکان ایجاد خم های پیچیده و اعمال آنها بر انواع ورق با جنس، ابعاد و ضخامت متفاوت بدون خطا و دفورمه کردن را امکان پذیر است . 

نکات برجسته