MahanLogoBlack

رک ایستاده 32 یونیت عرض 1000 میلی متر

رک های ایستاده محفظه ای فلزی هستند که جهت حفاظت، از ملزومات شبکه مانند سرور ها، روترها، سوئیچ ها، و …. مورد استفاده قرار می گیرند. این رک ها موجب میشوند که این تجهیزات در فضایی فشرده و نسبتا کم قرار گیرند و به این ترتیب در فضای مورد نیاز صرفه جویی میشود. رک ها در کنار پچ پنل ها این امکان را ایجاد میکنند که کابل کشی ها به شکل منظم و فشرده ای صورت گیرند. آخرین نکته اینکه با قرار دادن تجهیزات شبکه در درون رک ها امکان جلوگیری از دسترسی فیزیکی افراد غیر مجاز  جلوگیری می شود.

مشخصات

عرض خارجی

600 میلی متر

عرض مفید

452 میلی متر

عمق خارجی

1000 میلی متر

عمق مفید

950 میلی متر

ارتفاع خارجی

1555 میلی متر

ارتفاع مفید

1425 میلی متر

وزن

80.40 کیلوگرم

ظرفیت

800 کیلوگرم